Onze oprechte deelneming

16/11/2011: Oprechte deelneming

Ons diepste medeleven betuigen we aan Frans Depoortere van Zilverbergstatie en co-sponsor van ons team, wiens moeder Marcella Vandeputte op 8 november  jl. overleden is. Wij wensen Frans en zijn familie alle sterkte toe. (rouwbericht)

Onze oprechte deelneming gaat ook uit naar Veerle Olivier, vrouw van ploegmaat Dominiek Boucherie, wiens vader Gerard Olivier op 17 november jl. is overleden. Wij wensen Dominiek, Veerle, Matthias en Elien veel sterkte sterkte toe. (rouwbericht)