Over ons

 

Team Cabra Montés

Waarom de dingen zijn, zoals ze zijn...
Por qué todo es como es…

Onze ploegnaam:

Al van bij het begin, toen de plannen nog niet eens concreet waren, stond 1 zaak zeker vast. Wanneer we een ploeg zouden oprichten dan zou de naam in geen geval …-trappers, -klimmers, wtc-, -touristen, -renners… bevatten.

Ken je dat? In de voetbal heb je die ook: - shotters, -boys, -stampers.

Geef toe “WTC de Zilverbergtrappers” spreekt weinig tot de verbeelding. 

Oh nee, onze naam moest:

 • exotisch klinken
 • een term uit de wielersport zijn
 • en effectief een betekenis hebben

De exotische klank… wel, door de sportieve supérioriteit van de Spanjaarden in het jaar 2008, hebben we onze toevlucht gezocht in de Spaanse taal.

Herinner je, dat jaar won Carlos Sastre de gele en Oscar Freire de groene trui in de ronde van Frankrijk. De voetballiefhebbers weten ook dat Spanje het EK-voetbal gewonnen heeft eerder dat jaar. En Nadal won zowel Roland Garros als Wimbledon.

 

Dus volgens de Van Dale NL-ES: “Cabra Montés” = berggeit.

De berggeit in de wielersport is een veelgebruikte uitdrukking voor een goede klimmer.

En met “Montés” is er ook een verwijzing naar onze eigen “berg”, de Zilverberg… met de kasseien van de Bergstraat (inzet) als barometer voor de conditie van elke wielerliefhebber die deze klassieker in zijn of haar route opneemt.

Onze parochie:

Zilverberg (Roeselare), 50°55'N 3°07'O

Zilverberg is een gehucht in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het dorpje ligt bijna een kilometer ten zuiden van het centrum van de stad Roeselare, op het grondgebied van de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke. Het gehucht ligt langs de steenweg N32 van Roeselare naar de stad Menen. Op de Zilverberg bevindt zich het hoogste punt van de hele gemeente Roeselare. (bron: wikipedia/nl)

Ons lokaal:

Zilverbergstatie (a.k.a.: Pitten’s) - Oude Zilverbergstraat 30-32, langs de oude treinroute Roeselare-Menen. Uitgebaat door Frans Depoortere… ondertussen de 4de generatie die het café uitbaat.

 


Onze kleuren:

Zwart-wit:

onze tenue is in hoofdzaak zwart met witte accenten, welke ook de kleuren zijn van de stad Roeselare.

Cabra Montés verde:
is de accentkleur die ook in onze tenue is opgenomen, die verwijst naar de typische kleur van onze koperen kerktoren op de Zilverberg. (RGB: 106-254-215)

Ons eerste officiële seizoen:

anno 2009

En dit maakt dus Team Cabra Montés


 

Lidmaatschap Cabra Montés:

Beleid omtrent lidmaatschap Team Cabra Montés:

Wij promoten het ACTIEF LIDMAATSCHAP, wat inhoudt dat de leden zich engageren om zoveel mogelijk aan de rittenkalender deel te nemen.
Zondagsritten zijn hierbij de norm, die dan ook voorbehouden zijn aan clubleden (en kandidaat-leden: infra) en in Cabra Montés-tenue worden gereden.
De woensdagritten rijden we meer in vrij verband, waarbij ook “niet-leden” kunnen aansluiten. Zij rijden dan ook onder eigen verzekering.

Wij wensen de groep dan ook in omvang onder controle te houden, dit zowel om sociale als veiligheidsredenen.
De aangroei gebeurt dan ook selectief met de bovenstaande regel van ACTIEF LIDMAATSCHAP als speerpunt.
Om dit te stimuleren kunnen kandidaat-leden zich aanmelden, maar rijden ze eerst een volledig winter- of zomerseizoen mee op vrije basis  (en dus ook onder eigen verzekering). Aan het einde van die periode is een inschrijving voor het komende seizoen mogelijk mits een actieve deelname gegarandeerd blijkt. Hiervoor houden we rekening met aantal gereden zondagritten ≥15 (≥50% van de kalender).

Verder beslissen naast het bestuur ook de teamkapiteins van de Carreras of Cruceros mee over de effectieve uitbreiding van hun groep, afhankelijk voor welke groep de aanvraag is. Hun beslissing is vooral gebouwd op veiligheidsfactoren én doorgaans vertegenwoordigen ze ook de mening van de groep.

Hiermee geloven wij er steevast in Team Cabra Montés een identiteit te geven waarbij elk lid zich zowel individueel als collectief voluit kan ontplooien in zijn/haar favoriete sport.

Via Contact kunt u uw aanvraag indienen. 


Hieronder vindt u het Team Cabra Montés clubreglement:


 1. De jaarlijke ledenbijdrage is €40 en omvat de verzekering via de aangesloten fietsbond (€ 28) en werkingskosten (€ 12).
   
 2. Nieuwe leden dienen eerst een volledig zomer- of winterseizoen mee te rijden, vooraleer zij zich kunnen inschrijven en een uitrusting kunnen bekomen. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk na overleg met het bestuur. (meer info over de inschrijvingsmodaliteiten vind je op:  http://www.cabramontes.be/over-ons of hierboven onder lidmaatschap Cabra Montés).
   
 3. Nieuwe leden betalen € 120,00 extra lidgeld en ontvangen hiervoor een basispakket van de clubkledij (korte broek, lange broek, trui lange mouwen en trui korte mouwen) met een waarde van ongeveer € 260. Hiervan kan men in de loop van het seizoen €40 terugverdienen ALS men minstens 15 ritten heeft meegereden op woensdag en/of zondag.
   
 4. De verzekering is een basisverzekering (ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) tijdens de clubactiviteiten en oefentochten: voor meer info, zie http://www.vwb.be/page/view/58/VerzekeringIndien men het volledige gezin wil verzekeren, gelieve dit bij inschrijving te melden!
   
 5. Het dragen van een fietshelm is een aangewezen veiligheidsmaatregel. Wie geen helm draagt doet dit op eigen verantwoordelijkheid, doch wordt ten sterkste afgeraden!
   
 6. Voor het klassement wordt er iedere zondag gereden vanaf de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van september.  Alle ritten vertrekken aan Café “De zilverbergstatie”, tenzij expliciet anders vermeld of gecommuniceerd wordt. De kalender  is terug te vinden op de website www.cabramontes.be. Carreras: Als er geen rit gepland staat, mag er altijd een voorstel gedaan worden vóór zaterdagavond via info@cabramontes.be of via sms aan Johan, Kenny of Tom. 
  Cruceros: stellen hun eigen gewenste kalender op, maar kunnen evengoed een aantal voorgestelde (georganiseerde) ritten opnemen in hun kalender. Het initiatief hier ligt bij de groep zelf en wordt doorgaans aangegeven door Rik Decadt.
  Deze beide kalenders zijn bindend, maw. er wordt hiervan niet afgeweken teneinde misverstanden en discussies aan de start te vermijden, met uitzondering dus van de ‘open zondagen’, waar gereden wordt volgens de inspiratie van het moment of een gemelde rit van één van de leden.
  Voorstellen om in de kalender op te nemen, zijn uiteraard altijd welkom.
   
 7. Vanaf de 2e woensdag van april tem de 2e woensdag van september, wordt er op woensdagavond gefietst. Er wordt gestart om 18u30 aan Café “De Zilverbergstatie”.
   
 8. Op de zondagritten draagt iedereen de kledij van de club om aan de groep dezelfde kleur en stijl te geven en om onze sponsors te steunen.

 9. In onderlinge afspraak kan er eveneens gereden worden buiten het programma, bv. op zaterdag.De eerste en laatste rit rijden de verschillende ploegen samen. Alle andere ritten mogen de leden kiezen bij welke ploeg ze rijden.
  De zondagen van het groot verlof – 5  zondagen, te beginnen na Zilverbergkermis - rijden Cruceros en Carreras samen aan een aangepast tempo.

 10. De aanwezige bestuursleden kunnen vóór of tijdens de ritten (dwingende) richtlijnen geven qua rijstijl, tempo, afstand, …  Hun beslissing is sluitend en staat niet ter discussie.  Indien geen enkel bestuurslid aanwezig is, wordt verwacht dat de ganse groep zijn verantwoordelijkheid opneemt.

 11. Elke gereden kilometer is één punt. Het aantal gereden kilometers wordt afgelezen op de kilometerteller van de verantwoordelijke voor het klassement.  Deze kilometers worden doorgegeven aan Tom Bogaert via info@cabramontes.be en dit zowel voor de Carreras als de Cruceros.
  Het klassement wordt wekelijks geüpdatet en zal online kunnen geraadpleegd worden.
   
 12. In het begin van het seizoen schrijft men zich in voor het klassement van de Carreras of Cruceros.
   
 13. Een lid dat zich ingeschreven heeft voor Cruceros en eens meerijdt met de Carreras, kan maximum de punten krijgen die de renners van zijn eigen ploeg die dag behaald hebben. Omgekeerd krijgen de Carreras die eens beslissen om met de Cruceros mee te fietsen, effectief ook de gereden kilometers van de Cruceros toegekend.
   
 14. Individuele of collectieve extra kilometers vooraf of achteraf op de officiële rit tellen niet mee voor het klassement. Indien er 2 officiële parcours zijn binnen 1 team (bv. op een georganiseerde rit rijdt er een deel de 60 km en de anderen de 90) dan is dit op voorhand afgesproken en kunnen de kilometers ook zo bijgehouden worden in het klassement. Maar dus enkel mits onderlinge overeenstemming. Dit wordt dan ook zo doorgegeven aan Tom.

 15. Wie op het einde van het seizoen het meeste punten behaald heeft in het klassement van de Carreras of Cruceros wordt kampioen. Elk team krijgt een clubkampioen.

 16. Wanneer men zich na de start bij de groep voegt of wanneer men de groep verlaat tijdens de rit, waardoor minder dan 2/3 van de officiële rit werd gefietst,  dan worden enkel de kilometers die met de groep gereden werden aangerekend. Wie de rit vroegtijdig verlaat, laat dit duidelijk aan de groep weten.

 17. Niemand wordt ooit aan zijn lot overgelaten!  Indien een clublid om een aanvaardbare reden het tempo van zijn groep niet meer aankan, wordt op het moment zelf beslist wie de onfortuinlijke wil bijstaan. Dit kan de ganse groep zijn.

 18. Bij onherstelbaar defect krijgt men alle punten zoals de andere deelnemers tenzij men aan de start komt met een fiets in slechte staat.

 19. Alle deelnemers dienen een reservetube of een reserveband mee te hebben.

 20. Tempoversnellingen worden enkel toegelaten wanneer de aard van het parcours dit toelaat (kasseistrook, zware helling).  Rijd nooit te lang en te ver vooruit om te vermijden dat de groep uiteen valt. Koersen is nooit toegestaan.  

 21. De verkeersregels dienen steeds gerespecteerd te worden. Gevaarlijk rijgedrag waardoor de veiligheid van de persoon zelf of dat van de andere teamleden of weggebruikers in gedrang komt, zal duidelijk afgekeurd worden.

 22. Het is niet toegelaten om met 3 of meer naast elkaar te rijden of om door te rijden als er een stopteken wordt gegeven. In gevaarlijke verkeerssituaties (bv. kruispunt), wordt de snelheid aangepast en wordt het signaal van de eerste rij heel goed doorgegeven aan elkaar!

 23. Milieu: Verpakkingen van eten en drinken worden NIET op de openbare weg,  in de gracht of graskant gegooid. Deze worden bijgehouden tot het einde van de rit of wanneer er zich een gelegenheid biedt om deze in een vuilnisbak te doen. Denk dat we zowel individueel als in groep onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Inbreuken hiertegen zullen voor de persoon in kwestie onder sociale druk leiden tot 5€ extra in de pot meteen na de rit en 50 strafpunten in het klassement.

 24. Ons gedrag tegenover de andere weggebruikers is beleefd en correct.

 25. De leden van het bestuur hebben het recht bijzondere beslissingen te nemen wanneer ze dit nodig achten in het algemeen belang van de club en zijn verder bestaan.

 26. Goede raad: probeer telkens zo nuchter mogelijk aan de start te komen.

 
Bestuur:

Tom Bogaert

Johan Decroos

Kenny Desot

Mark Moerman

Koen Populier